Privatlivspolitik

Dette website udbydes og administreres af:

FINSØ A/S
Håndværkervej 22B
6261 Bredebro
CVR-nr. 35515739
Tlf. +45 7471 0757
mail@finsoe.dk

 

Privatlivspolitik
Hos FINSØ A/S værner vi om de personhenførbare oplysninger, vi som dataansvarlige indsamler om vore kunder og forretningsforbindelser i forbindelse med besøg på vores hjemmeside.
Vi har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personhenførbare oplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede oplysninger, samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.
Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.
Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på mail@finsoe.dk.

Bruger- og adresseoplysninger
Når du besøger vores hjemmeside – og alle andre hjemmesider – efterlader du spor som er potentielt personhenførbare. Det drejer sig hovedsageligt om oplysninger om din IP-adresse, og informationer om hvilken browser du bruger, samt hvilken side du var på før vores. Vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager IP-adressen på besøgende på vores hjemmeside.
Til statistikformål videregiver vi dine oplysninger til tredjepart i form af Google Analytics.
Hvis du har givet særskilt samtykke til det, indsamler vi de bruger- og kontaktoplysninger, du evt. selv giver os i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Formålet hermed er at kunne sende dig relevant markedsførings- og informationsmateriale eller evt. ringe dig op, hvis du ønsker det.

Oplysninger om dine præferencer
Vi indsamler og behandler oplysninger om din færden på vores hjemmeside for evt. at identificere hvilke produkter du viser interesse for. Vi behandler oplysninger om dine præferencer med det formål at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring, vi sender dig, hvis du har givet os samtykke hertil.
Alle oplysninger, som FINSØ A/S registrerer i forbindelse med besøg på vores hjemmeside, behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Som led i backup-strategien omkring vores hjemmeside opbevares disse date i op til 1 år. Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede hosting-faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger til tidligere nævnte statistikformål, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.
Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger. Vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Særligt om overførelse af oplysninger til tredjelande

For at få statistik på antallet af besøgende på vores website, samt hvor i verden besøgene kommer fra udveksler vi data med Google Analytics, som er beliggende i USA.
Vi baserer vores overførelse på den afgørelse som EU Kommissionen har truffet om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i form af EU-U.S. Privacy Shield aftalen. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield aftalen via dette link https://www.privacyshield.gov/welcome. Oplysningerne bliver ikke solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart.

Dine rettigheder
I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik
Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.
Vi publicerer meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.
Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

Cookies
www.finsoe.dk anvender cookies for at holde styr på din navigation på sitet. Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på den computer, du anvender ved besøget, og bliver kun brugt til at kunne genkende dig ved dit næste besøg.
Hvis du ønsker at slette cookies på din computer, kan du selv gøre det. Du finder en vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering


Få et uforpligtende tilbud

Hos FINSØ er der fokus på kundernes ønsker og forventninger til fremstilling
af netop deres produkt og vi er altid klar til at få en snak om netop dine idéer.

Ring til os på +45 7471 0757

eller send en mail